reklámacia

ADRESA PRE ZASLANIE REKLAMÁCE:

Bamboolik s.r.o.
Ječná 1321/29a
62100  Brno – Řečkovice
Česká republika

K VYPLNENÉMU PROTOKOLU PROSÍM PRILOŽTE DOKLAD O KÚPE VO FORMÁTE PDF alebo JPG !